KAYABAŞI

Aylıktan Kesme Cezası/Öğretmen

İlgili Blog Yazıları
3 Eylül 2023 Pazar
632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 657 sayılı kanuna eklenen Geçici 37. maddesin de; "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim duruml...
12 Nisan 2023 Çarşamba
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesinde; öğretmenliğin, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olduğu, öğretmenlik mesleğine hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanacağı belirtilmiş, “...
25 Aralık 2022 Pazar
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğiyayımlanmış olup, Okul müdür ve m...