KAYABAŞI

Yapı Kayıt Belgesi Davaları

Yapı Kayıt Belgesi Davaları

2018 yılında 7143 sayılı kanun ile İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Madde imar barışı olarak bilinen düzenlemeyi getirmiştir. Bu madde uyarınca yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara af tanınmış ve yapı kayıt belgesi alabilmelerine imkan sağlamıştır. Metrekare hesabı ile yapılan ödemeler sonrası yapı kayıt belgeleri alınmış ise de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  yada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapı kayıt belgelerinin iptal edildiği görülmektedir. Bu iptal işlemlerine karşı da idari yargı da dava açılabilir.

İlgili Blog Yazıları
15 Nisan 2024 Pazartesi
Belediyelere yıkım yetkisi veren temel Kanun 3194 sayılı İmar Kanunu olmakla birlikte başkaca mevzuatta da yıkıma ilişkin yetkiler mevcuttur. Bunlardan biri 775 sayılı Gecekondu Kanunu olup, bu kanunda yer alan yetki kuralı Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.775 sayılı Kanunun 18. Maddesi belediy...
16 Şubat 2024 Cuma
Maden arama ve işletme ruhsatlarının çevreye, ormana, yaban hayatına, şehir hayatına, milli parklara etkileri bulunduğundan işletme ruhsatı ile beraber ÇED Gerekli Değildir, yada ÇED Olumlu Raporu alınması zorunludur. Çevre ile ilgili gerekli izinlerin alınması halinde bile maden ruhsatları idare ma...
11 Şubat 2024 Pazar
İdarenin yapmış olduğu köprü, yol, metro, tünel gibi inşaat işleri sebebiyle inşaat alanı çevresinde bulunan kişilerin inşaat süresince ve inşaat sonrasında oluşan değer kaybı, müşteri kaybı ve kar kaybı gibi zararlarının idareden tazmin edilmesi tam yargı davası ile mümkündür.Anayasanın 125 inci ma...