KAYABAŞI

Güvenlik Soruşturması

İlgili Blog Yazıları
25 Nisan 2023 Salı
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personel kendi isteğiyle görevinden ayrılmışsa bunlar için de memuriyete dönme imkanı vardır. Konuyu subay ve astsubaylar, uzman çavuş ve jandarmalar ile araştırma görevlileri yönüyle açıklamak gerekirse;657 sayılı kanunun 92. maddesinin ikinci fıkrasında; "657 sayılı ...
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
22 Nisan 2024 Pazartesi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. Bölümünde adaylık hükümleri düzenlenmiş olup"Adaylık süresi sonunda başarısızlık" başlıklı 57. Maddesinde; Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amir...