KAYABAŞI

OHAL Parasal Haklar

İlgili Blog Yazıları
27 Temmuz 2023 Perşembe
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 125.maddesininsonfıkrasında;"İdare,kendieylemve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü yer almıştır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “İptal ve Tam Yargı Davaları” başlıklı 12. maddesinde; "İlgililer haklarını ihlal eden bir id...
19 Ocak 2023 Perşembe
15 Temmuz hain FETÖ/PYD darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal önlemleri olarak 667, 668, 669, 670, 672, 673, 675, 677, 679, 683, 686, 689, 692, 693, 695, 697 ve 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla binlerce kamu personelinin görevine son verilmişt...
24 Nisan 2022 Pazar
15 Temmuz hain FETÖ/PYD darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal önlemleri olarak 667, 668, 669, 670, 672, 673, 675, 677, 679, 683, 686, 689, 692, 693, 695, 697 v3 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla binlerce kamu personelinin görevine son verilmişt...