KAYABAŞI

Özel Okul Ruhsatı

İlgili Blog Yazıları
12 Nisan 2023 Çarşamba
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesinde; öğretmenliğin, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olduğu, öğretmenlik mesleğine hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanacağı belirtilmiş, “...
27 Kasım 2023 Pazartesi
Anayasa'nın 56. maddesinin 1. fıkrasında, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu; üçüncü fıkrasında, Devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyl...
22 Ağustos 2022 Pazartesi
Sağlık Bakanlığınca yıllardır kadrolu hemşire istihdamı kadar, belki de daha fazla sayıda sözleşmeli hemşire istihdam edilmekte, bu statüde çalışan hemşirelerin sözleşme yenilemeyerek sözleşmelerini sona ermeleri halinde yeniden KPSS ile yerleştirmeleri sözkonusu olduğunda bakanlıkça atamaları yapıl...