KAYABAŞI

POMEM Mülakat

İlgili Blog Yazıları
1 Aralık 2022 Perşembe
30 Kasım 2022 gün ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7422 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. Maddesi ile 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Devlet memurluğu...
7 Mart 2024 Perşembe
Kamu personeli hakkında yapılan inceleme/soruşturma sonucu kurum müfettişleri tarafından raporlar hazırlanmakta, bu raporlarda ilgili personel hakkında adli, idari ve mali teklifler getirilmekte, ayrıca disiplin cezası teklif edilebilmektedir.İdari teklif ile genellikle idarecilik görevinin, müdürlü...
9 Ağustos 2023 Çarşamba
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlar, görev veunvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadroderecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynıveya başka yerlerdeki diğer kadrol...