KAYABAŞI

Yapı Ruhsatı

İlgili Blog Yazıları
28 Ağustos 2023 Pazartesi
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3/b maddesinde; belediye hudutları ile mücavir alan içinde kalan tüm işyerleri ve işletmelere belediyelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olduğu hükme bağlanmış olup...
19 Nisan 2023 Çarşamba
Miras bırakan yaşıyor iken mirasçılarından birinden veya birkaçından mal kaçırmak adına yapılan hileli ve göstermelik satışlara (devirlere) muris muvazaası denir. Muris muvazaasında, bir mirasçıyı kayırma ve bundan ötürü diğer mirasçıların miras hakkının zedelenmesi söz konusu olmalıdır. Genellikle ...
26 Temmuz 2022 Salı
Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen riskli yapıların satışı sırasında ödenen tapu harçlarının geri alınıp alınamayacağı en çok sorulan sorulardandır. Aşağıda anlatılacağı üzere Kanuna göre yıkılıp tekrar inşa edilen yapıların inşa edildikten sonraki ilk satışları tapu harcından muaf olmas...