KAYABAŞI

Uygulama İmar Planı Karar 1

İlgili Blog Yazıları
26 Temmuz 2022 Salı
Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen riskli yapıların satışı sırasında ödenen tapu harçlarının geri alınıp alınamayacağı en çok sorulan sorulardandır. Aşağıda anlatılacağı üzere Kanuna göre yıkılıp tekrar inşa edilen yapıların inşa edildikten sonraki ilk satışları tapu harcından muaf olmas...
11 Ağustos 2023 Cuma
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca yapılan ve parselasyon, şuyulandırma olarak adlandırılan imar uygulamaları parsel maliklerine tebliğ edilmemekte, genellikle belediyede ve mahalle muhtarlıklarında ilana çıkarılmakta, kesinleştikten sonra tapuya yazılarak yeni tapu evrakının düzenlenm...
10 Ağustos 2023 Perşembe
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 10. maddesinin 12. fıkrasının 1. cümlesinde; OSB sınırları içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve değişikliklerinin, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacağı ve Bakanlıkça onaylanacağı düzenlemesine, aynı maddenin son fıkrası...